مدیریت فناوری اطلاعات (http://mit89.ir)
بخش : تحلیل و طراحی سیستمهای ساختار یافته

DFD ها اولین بار توسط De Marco در سال 1978، وپس از آن توسط Sarson & Gane در سال 1979 معرفی شد. از DFD ها برای تحلیل و طراحی سیستم ها استفاده می شود، که بر خلاف فلوچارت ها چندین عمل و پردازش را به صورت همزمان و شبکه ای نشان می دهد. به طور کلی DFDها به دو نوع کلی منطقی و فیزیکی تقسیم می شود، که هر کدام از آنها برای هر دو سیستم موجود و مطلوب رسم می گردد.

1- DFD فیزیکی موجود
2- DFD منطقی موجود
3- DFD منطقی مطلوب
4- DFD فیزیکی مطلوب

تاکید DFDها بر وجوه منطقی سیستم است. DFD، به سیستم به صورت جریان های داده ای که وارد آن شده و پردازش هایی که بر روی آنها انجام می شود، تا برون داده هایی تولید شود، می نگرد.

یک DFD از 4 رکن تشکیل شده: Entity, Data Store, Data Flows, Processes

پیکان ها در DFD نماینده جریان داده ها، دایره ها نشان دهنده پردازش ها است، مستطیل های ناقص نشان دهنده ذخایر داده و مستطیل کامل نماینده عناصر داخلی و خارجی است که ایجاد کننده و یا دریافت کننده داده ها هستند.

در ادامه ، فایل آموزش  رسم DFD  همراه با یک نمونه مثال را برای دانلود قرار داده ایم.

پسورد فایل : www.p30student.com

یک نموننه مثال جدید از تجزیه و تحلیل نمودار DFD و ER و همچنین یک نمونه مثال از نمودار DFD بانک و بررسی روابط بین سیستم های مدیریت بانک.

پسورد فایل : www.p30student.com

: مرتبه


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ توسط سید رضا ریاضی